Υποβολή υλικού

Α. Οδηγίες υποβολής υλικού

Το περιοδικό φεµινιστιqά δηµοσιεύει πρωτότυπα κείµενα που αφορούν τη φεμινιστική/κουίρ θεωρία και πολιτική, στις πολλαπλές διαθεματικές συνδέσεις της με τη μετααποικιακή και αντιρατσιστική θεωρία και άλλες κριτικές επιστημολογίες στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Στόχος του περιοδικού είναι να προωθείται ο αναστοχαστικός διάλογος σχετικά µε τη φεµινιστική σκέψη και δράση, η επικοινωνία µε τη διεθνή κριτική θεωρία, και η εμπλοκή με διαθεματικές μορφές κριτικών γνώσεων και αναγνώσεων στα πεδία της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της λογοτεχνικής κριτικής και της κριτικής της τέχνης.

Φιλοξενούνται εκτενή ερευνητικά και θεωρητικά άρθρα, σύντομα κείμενα κριτικού σχολιασμού της επικαιρότητας, βιβλιοκρισίες, δοκιμές εικαστικής και κειμενικής τέχνης (π.χ. οπτικοποιηµένες εισηγήσεις, βίντεο-δοκίμια, επιτελεστικές διαλέξεις, επιμελητικά εγχειρήματα), καθώς και κείµενα που αφορούν τη διανοητική εργασία κοινωνικών κινημάτων/συλλογικοτήτων και ακτιβιστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της διαθεματικής φεμινιστικής/κουίρ/μετααποικιακής/αντιρατσιστικής δημόσιας πολιτικής.

Ενδιαφέρουν κείμενα που συμβάλλουν στην κριτική ανάλυση σύγχρονων –μακρόχρονων και αναδυόμενων– μορφών σεξισμού, ομοφοβίας/τρανσφοβίας, ρατσισμού και νεοφασισμού, καπιταλιστικών και νεοφιλελεύθερων μορφών κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, αποικιοκρατίας, εθνικισμού, κρατικής βίας, μιλιταρισμού, ξενοφοβίας και ασφαλειοποίησης των συνόρων. Ενδιαφέρουν κείμενα μέσω των οποίων εναλλακτικά φαντασιακά και χειραφετησιακοί κοινωνικοί σχηματισμοί μπορούν να αρθρωθούν.

Δημοσιεύονται κείμενα που πειραματίζονται διασχίζοντας τα εγκαθιδρυμένα σύνορα μεταξύ διαφορετικών «ειδών» γραφής/γνώσης/ανάγνωσης. Ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι συναντήσεις ενσώματης θεωρίας και αναστοχαστικής δράσης, επιστημονικού και ποιητικού λόγου, πέρα από τις εκατέρωθεν στεγανές και συντεταγμένες κατηγορίες.

Τα κείμενα υποβάλλονται στη διαδικασία της ομότιμης αξιολόγησης (peer review), που τηρεί ένα φεμινιστικό ήθος και ύφος ισότιμης συνομιλίας και εποικοδομητικής κριτικής.

 

Β. Διαδικασία υποβολής κειµένων

Το περιοδικό φεμινιστιqά εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο. Τελική ημερομηνία κατάθεσης κειμένων για το τεύχος της Άνοιξης είναι η 1η Δεκεμβρίου και για το τεύχος του Χειμώνα η 1η Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των κειµένων γίνεται µέσω αποστολής email που απευθύνεται στις εκδότριες στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: feministiqa@gmail.com.

Οι συγγραφείς λαμβάνουν απάντηση επιβεβαίωσης ότι έχει ληφθεί το κείμενό τους µέσα σε διάστημα μερικών ημερών.

Για την υποβολή κειµένων παρακαλούµε να ακολουθήσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες:

Έκταση κειμένων

Τα κείμενα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 7.000 λέξεις περιλαµβανοµένων των υποσηµειώσεων, βιβλιογραφίας και ευχαριστιών. Τα κείµενα-σχόλια παρακαλούµε να µην ξεπερνούν τις 1.500 λέξεις.

Διαδικασία υποβολής

Τα κείµενα πρέπει να είναι γραµµένα σε πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου (π.χ. MS Office, Open Office). Οι εικόνες µπορούν να σταλούν ως ξεχωριστά αρχεία σε µορφή .jpg.

Η υποβολή των κειµένων θα πρέπει να απαρτίζεται από τα εξής:

Ξεχωριστό εξώφυλλο (cover sheet) που περιλαμβάνει

Όνοµα, email(s)
Τίτλο του άρθρου
Περίληψη που να µην ξεπερνά τις 250 λέξεις
Πέντε λέξεις-κλειδιά σχετικά µε το πεδίο συµβολής του κειµένου
Αριθµό λέξεων του κειµένου
Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα (2-3 γραµµές)
Τον τίτλο, την περίληψη, τις λέξεις-κλειδιά και το βιογραφικό στα αγγλικά

Το κείµενο

Σε ανώνυµη µορφή
Το κύριο κείµενο: διπλό διάστιχο
Υποσηµειώσεις: διπλό διάστιχο, στο τέλος του κειµένου (όχι της σελίδας), πριν από τις αναφορές
Βιβλιογραφικές αναφορές: διπλό διάστιχο, µετά από τις υποσηµειώσεις
Όλα με 12άρα γραμματοσειρά Times New Roman

To οπτικοακουστικό υλικό (αν υπάρχει) σε ξεχωριστό φάκελο

Μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες που να συνοδεύουν το κείμενo με υπόδειξη για τη σχετική ανάρτηση.
Oι εικόνες/φωτογραφίες να είναι σε φορμάτ .jpg και τουλάχιστον 72dpi.

Παρακάτω µπορείτε να βρείτε λεπτοµερείς πληροφορίες για τους όρους κατάθεσης των κειµένων.

Ορθογραφία

Ακολουθείται γενικά στο περιοδικό η ορθογραφία του Λεξικού της Κοινής Νεοελληνικής (https://bit.ly/2TQ9q38).

Μεταγραφή ξένων λέξεων

Οι ξένες λέξεις να μεταγράφονται στα ελληνικά απλογραφημένες, δηλαδή όλα τα ο της λέξης γράφονται με όμικρον, όλα τα ε με έψιλον και όλα τα ι με γιώτα, π.χ. πάρτι και όχι πάρτυ, τρόλεϊ και όχι τρόλεϋ, μπίρα και όχι μπύρα, εκτός αν πρόκειται για όρους που η συγγραφέας επιλέγει να μεταγράψει διαφορετικά. Επίσης, δεν διατηρούνται στην ελληνική μεταγραφή τυχόν διπλά σύμφωνα του πρωτοτύπου, π.χ. Κάρεν και όχι Κάρρεν.

Βιβλιογραφικές παραποµπές και βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές

Οι βιβλιογραφικές παραποµπές εντός κειµένου (in-text citations) και η βιβλιογραφία – βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθούν το πρότυπο σύστηµα βιβλιογραφικής αναφοράς και τεκµηρίωσης ΑPA (American Psychological Association) style. Δείτε σχετικά εδώ: https://bit.ly/2UfPs31.

Σας προτείνουμε να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στον παραπάνω σύνδεσμο, καθώς από τον Οκτώβριο του 2019 ισχύει η 7η έκδοση του APA style, η οποία έχει αρκετές διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη (για παράδειγμα, δεν αναφέρεται ο τόπος πριν από τον εκδοτικό οίκο).

Για οποιαδήποτε απορία σας δεν καλύπτεται από τις οδηγίες που θα βρείτε στον σύνδεσμο, επικοινωνήστε μαζί μας.

Οι παραποµπές

Φράσεις άλλων και αποσπάσματα κειμένων τα οποία παρατίθενται εντός του άρθρου μπαίνουν εντός εισαγωγικών, όταν πρόκειται για απόσπασμα μέχρι 40 λέξεις, και ως παράθεμα με εσοχή και πλάγια (ή μικρότερη γραμματοσειρά), όταν ξεπερνά τις 40 λέξεις.

Οι παραποµπές σε βιβλία και άρθρα γίνονται σε παρένθεση (µέσα στο κείµενο ή στις υποσηµειώσεις) και θα πρέπει να αναφέρουν επίθετο συγγραφέα, έτος και σελίδα/-ες ως εξής:

 • για παραποµπή σε ένα σύγγραµµα ενός συγγραφέα (Green, 2006, σελ. 205),
 • για παραποµπή σε περισσότερα συγγράµµατα (Βαρίκα, 2000˙ Spivak, 1999). Για την παράθεση περισσότερων του ενός συγγραµµάτων σε µία παραποµπή χρησιµοποιούµε άνω τελεία,
 • για παραποµπή σε συλλογικό σύγγραµµα ξενόγλωσσο (Deleuze και Guattari, 1987) ή ελληνόγλωσσο (Βασιλειάδου, Ζεστανάκης, Κεφαλά και Πρέκα, 2013),
 • για επανάληψη του ίδιου βιβλίου στην επόµενη ακριβώς παραποµπή γράφουµε: (στο ίδιο, σελ. 105). Για επανάληψη του ίδιου βιβλίου σε άλλη παραποµπή εκτός της αµέσως επόµενης γράφουµε: συγγραφέας, ό.π., σελίδα/-ες (Das, ό.π., σελ. 55).
 • σε όλες τις παραποµπές χρησιµοποιούµε τη συντοµογραφία σελ. είτε αναφερόµαστε σε σελίδα ή σε σελίδες ελληνόγλωσσου ή ξενόγλωσσου βιβλίου ή άρθρου.

Η βιβλιογραφία

Παρατίθεται στο τέλος της εργασίας κατά αλφαβητική σειρά. Προηγείται η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ακολουθεί η ξενόγλωσση ως εξής:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωση
Ξενόγλωσση

Σημείωση: Οι τίτλοι των βιβλίων και των άρθρων στα περιοδικά να είναι µε πεζά. Με κεφαλαίο το αρχικό κάθε λέξης µόνο για τον τίτλο του περιοδικού.

Εικόνες

Οι εικόνες υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή µορφή (.jpg) µέσω της ιστοσελίδας του περιοδικού. Περιλαµβάνουν λεζάντα και έχουν διασφαλισµένο copyright.

 

Γ. Διαδικασία επιλογής κειµένων

Τα πρωτότυπα κείµενα εγκρίνονται ανώνυµα για δηµοσίευση από επιστηµονική επιτροπή. Οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν έγκαιρα για τη διαδικασία αξιολόγησης των κειµένων που έχουν καταθέσει και µπορεί να έχουν το δικαίωµα να ξαναδουλέψουν τα κείµενά τους προκειµένου να τα ξανακαταθέσουν, εφόσον τα έχουν τροποποιήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες των εξωτερικών συνεργατών/τριών – µελών της ειδικής επιστηµονικής επιτροπής.

 

Δ. Προτάσεις για την κατάθεση ανεξάρτητων αξιολογήσεων: Για μια φεμινιστική προσέγγιση κριτικής ανάγνωσης

Βασική αρχή του περιοδικού είναι η πρόκριση της ομότιμης αξιολόγησης κειμένων εντός ενός πλαισίου συντροφικότητας, συναδελφικότητας, σεβασμού και εποικοδομητικής συνομιλίας.

Γενικότερα, η προσδοκία είναι η κρίση να τεκμηριώνεται και να διατυπώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποθαρρύνει ή να υποτιμά τις/τους συγγραφείς. Χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη την εργασία, τον μόχθο, όπως και την προσωπική επένδυση που εμπεριέχει κάθε προσπάθεια απόδοσης κριτικής σκέψης και νοήματος, ακόμη και αν το τελικό αποτέλεσμα της κρίσης δεν είναι το αναμενόμενο και άρα το κείμενο μπορεί να αξιολογηθεί ως μη δημοσιεύσιμο. Με αυτή την έννοια, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται ταυτόχρονα με τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία μιας πιθανής δημοσίευσης ώστε να μπορούν οι συγγραφείς να επανεπεξεργάζονται και να βελτιώνουν τα κείμενά τους.

Στις/στους συγγραφείς στέλνονται τα σχόλια των αξιολογητριών/τών χωρίς να αποκαλύπτεται το όνομά τους. Άρα, μια σημαντική επισήμανση προς τις/τους αξιολογήτριες/γητές εκ μέρους του περιοδικού είναι να διατηρούν την ανωνυμία τους στα σχόλιά τους επί του κειμένου, στην περίπτωση που αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Σε γενικές γραμμές, προκρίνουμε την αποστολή της κρίσης των αξιολογητών/τριών σε ξεχωριστό κείμενο όπου θα αναλύονται τα ακόλουθα:

 1. Συνάδει το περιεχόμενο του κειμένου με τους στόχους και το περιεχόμενο του περιοδικού; Εάν όχι, θα ήταν δυνατό να γίνουν κατάλληλες αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση;
 1. Πώς συμβάλλει το κείμενο στην ανάπτυξη της θεωρίας, της μεθοδολογίας ή του ευρύτερου πεδίου ώστε να κριθεί πρωτότυπη εργασία και άρα δημοσιεύσιμο;
 1. Οι κεντρικές ιδέες και τα επιχειρήματα είναι ευκρινώς διατυπωμένα; Είναι το κείμενο επαρκώς δομημένο και γραμμένο με τρόπο συγκροτημένο και σαφή; Το κεντρικό επιχείρημα είναι πρωτότυπο και (με ποιο τρόπο) συμβάλλει στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία;
 1. Γίνονται επαρκείς και ουσιαστικές αναφορές στη βιβλιογραφία; Αν όχι, ποιες θα μπορούσαν να είναι οι πιθανές παραλείψεις;
 1. Συνδέεται το περιεχόμενο του άρθρου με την περίληψη και τον τίτλο;
 1. Προτείνονται αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο; Αν ναι, σε ποια συγκεκριμένα σημεία;

Λαμβάνοντας υπόψη μια φεμινιστική πολιτική ως προς τον τρόπο που συνδεόμαστε με μια ομότιμη κοινότητα παραγωγής και διάδοσης κριτικής σκέψης, έχει ιδιαίτερη σημασία τα σχόλια να διατυπώνονται με τρόπο ευγενικό, δημιουργικό και εποικοδομητικό για τις/τους συγγραφείς που μας καταθέτουν τα κείμενά τους προς κρίση. Ως φεμινιστικό περιοδικό, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά της δουλειάς της αξιολόγησης καθώς επιτελεί και προάγει μια ηθικοπολιτική σχέση ισότιμης συνύπαρξης και συνομιλίας στις ευρύτερες ακαδημαϊκές, καλλιτεχνικές, διανοητικές και ακτιβιστικές κοινότητες στις οποίες εντασσόμαστε ή με τις οποίες (συν)εργαζόμαστε.