Από τη γραφειοκρατική στη θεατρική επιτέλεση: επανεγγράφοντας και υπερβαίνοντας την «προσφυγική εμπειρία»

Posted on

Από τη γραφειοκρατική στη θεατρική επιτέλεση: επανεγγράφοντας και υπερβαίνοντας την «προσφυγική εμπειρία» Μάριος Χατζηπροκοπίου άρθρα τεύχος 2 Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, η φιγούρα του/της «εκτοπισμένου/ης Άλλου/ης» καταλαμβάνει έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές σκηνές. Σε αυτό το σκηνικό, το παρόν άρθρο καταδεικνύει πως οι θεατρικές αναπαραστάσεις των εκτοπισμένων συχνά τείνουν […]