Ασκήσεις στο ανέφικτο, μια σύντομη εισαγωγή στην «Τέχνη του εφικτού: Προς ένα διεθνές, αντιφασιστικό, φεμινιστικό μέτωπο», 2017