Καλλιτέχνιδες, φίλες, αδερφές, νοικοκυρές, ερωμένες, εργαζόμενες… Ο απόηχος της φεμινιστικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας

Posted on

Καλλιτέχνιδες, φίλες, αδερφές, νοικοκυρές, ερωμένες, εργαζόμενες … Ο απόηχος της φεμινιστικής καλλιτεχνικής πρωτοπορίας Σοφία Μπέμπεζα σχόλια τεύχος 2 Περίληψη: Ενώ το φεμινιστικό πρόταγμα «τo προσωπικό είναι πολιτικό» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εδραίωση των φεμινιστικών καλλιτεχνικών πρακτικών στη δεκαετία του ’70, η παραγωγή (κριτικού) ιστορικού λόγου πάνω στις καλλιτεχνικές τάσεις και τα έργα της εποχής αυτής […]