Η επίμονη αναγνώστρια της «οριστικά ημιτελούς» ιστορικότητας

Posted on

Η επίμονη αναγνώστρια της «οριστικά ημιτελούς» ιστορικότητας Edit Για το βιβλίο της Τζίνας Πολίτη Διαβάζοντας το Confiteor Αθηνά Αθανασίου βιβλιοθήκη τεύχος 2 Περίληψη: Το κείμενο προτείνει μια ανάγνωση του τρόπου με τον οποίο η Τζίνα Πολίτη διαβάζει το βιβλίο του Ζαουμέ Καμπρέ, Confiteor. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συσχέτιση των εννοιών της καταγωγής και της κυριότητας, όπως αυτή […]