Εξορία και πολλότητα σε νεοφιλελεύθερους καιρούς: Οι ακαδημαϊκοί της Τουρκίας για την ειρήνη

Posted on

Εξορία και πολλότητα σε νεοφιλελεύθερους καιρούς: Οι ακαδημαϊκοί της Τουρκίας για την ειρήνη Seçkin Sertdemir Özdemir, Nil Mutluer & Esra Özyürek Μετάφραση: Βαγγέλης Πούλιος άρθρα τεύχος 2 Εξορία και πολλότητα σε νεοφιλελεύθερους καιρούς: Οι ακαδημαϊκοί της Τουρκίας για την ειρήνη1 Περίληψη: Σήμερα χιλιάδες ακαδημαϊκοί από την Τουρκία, μαζί με άλλους και άλλες από τη Συρία, […]