Συνομιλώντας με φαντάσματα: Οπτικότητα και συμμετοχική επιτέλεση. Αναστοχαστική παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού/ερευνητικού εγχειρήματος

Συνομιλώντας με φαντάσματα: Οπτικότητα και συμμετοχική επιτέλεση. Αναστοχαστική παρουσίαση ενός καλλιτεχνικού/ερευνητικού εγχειρήματος […]

Kitchen Debates

Kitchen Debates Άλκηστη Ευθυμίου, Μάρω Κρούσκα, Σοφία Ντώνα τροπικότητες τεύχος 3 Kitchen […]

title hanging

title hanging Άννα Αποστολίδου τροπικότητες τεύχος 3 κατεβάστε το pdf Το κείμενο […]