Το χρονικό μιας «προσβλητικής» δημοσίευσης

Posted on

Το χρονικό μιας «προσβλητικής» δημοσίευσης Η εκδοτική ομάδα τεύχος 1 Αναζητώντας πλατφόρμα φιλοξενίας για το περιοδικό μας, στις 31 Οκτωβρίου 2016, μέλη της Συντακτικής Επιτροπής1 απευθυνθήκαμε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Υπήρχαν διάφοροι λόγοι για τους οποίους προκρίναμε το ΕΚΤ: η πλατφόρμα του θα μας πρόσφερε πρόσβαση σε μια ενιαία υποδομή διαχείρισης περιοδικών, προβολή του […]